example
הכנס השנתי ה 15 של האגודה לזכויות החולה 
הכנס מתמקד במספר סוגיות, ובהן
*רפואה מותאמת אישית
                                * ועדת סל הבריאות חשיבה מחדש                  
 כמידי שנה, נקיים את טקס הענקת אות שר הבריאות למצטיינים במימוש זכויות הנובעות ממצב רפואי, במעמד שר הבריאות ומנכ"ל המשרד.
נשמח לראותך!   
השתתפות כרוכה ברישום מראש ובתשלום בסך 300 ש״ח
פטורים מתשלום: חברי קואליציית ארגוני החולים, עובדי מערכת הבריאות, דוברים ודוברות.
example

צרו דפי נחיתה באמצעות inwise - שיווק בענן לעסק שלך